12 februari 2020

De Eerste Kamer heeft gisteravond ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Het is nog niet zeker of de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt.

Rechtsom Juristen vindt het goed nieuws dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Helaas is nog onzeker of de Omgevingswet ook daadwerkelijk met ingang van 1 januari 2021 in werking zal treden. Hierover wordt rond deze zomer besloten.  Een van de voorwaarden  voor inwerkingtreding is dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.