Bezwaar en beroep

OMSCHRIJVING PROJECT
Museum Boijmans van Beuningen realiseert in het Museumpark een kunstdepot (Collectiegebouw) met daarbij behorende ondersteunende en/of ondergeschikte tentoonstellingsruimten en publiekstoegankelijke ruimten, kantoorruimte en horeca. Zie voor meer info depot.boijmans.nl.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
Juridische begeleiding van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan.

RESULTAAT
Onherroepelijk.