Strategisch advies en bezwaar en beroep

OMSCHRIJVING PROJECT
Windpark Hartel II ligt langs de Rijksweg N15 op de noordoever van het Hartelkanaal. Het project voorziet in de realisering van 8 windturbines met een totaal elektrisch vermogen van 24 MW. 

OMSCHRIJVING OPDRACHT
- Strategisch juridisch advies over vergunningprocedures en MER-traject
- Juridische begeleiding omgevingsvergunningen (bouwen, afwijken bestemmingsplan en beperkte milieutoets)

RESULTAAT
Gerealiseerd.