Strategisch juridisch advies

OMSCHRIJVING PROJECT
Het Programma Haven-Stad ziet op de transformatie van twaalf deelgebieden in het noordwestelijk (haven-)gebied binnen de Ring A10. Hier wil de gemeente Amsterdam 40.000 tot 70.000 woningen aan de stad toevoegen.

OMSCHRIJVING OPDRACHT
- Strategisch juridisch advies op verschillende thema's.
- Juridische begeleiding van onder meer bestemmingsplannen, MER, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

RESULTAAT
Project loopt nog.